Jo Cuyvers

06 januari 2010

De Zwalmse burger moet primeren boven het individueel belang

Groen!Zwalm staat meer dan ooit achter het Samba-project.

De Zwalmse burger mag niet de dupe worden van individueel belang. Groen!Zwalm staat meer dan ooit achter de Samba-coalitie.
3 jaar geleden maakt Samba zijn intrede in de Zwalmse politiek. De Zwalmse burger wenste toen een ommekeer van het gevoerde beleid. Deze kentering kwam er en werd door Samba waargemaakt. De vele realisaties van het Samba-bestuur zijn daar getuige van : het oprichten van de diverse adviesraden waarbij voor het eerst in de Zwalmse geschiedenis inspraak van de Zwalmse burger au-serieux werd genomen, de Zwalmse Post is ondertussen uitgegroeid tot hét communicatiemiddel tussen het beleid en de burger, het OCMW is geworden tot wat het moet zijn : een écht Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, ...
Iedere Zwalmenaar zal het met ons eens zijn dat Samba tot nu toe een FLINK parcours heeft gereden. Vandaar dat Groen!Zwalm als een blok achter het tot nu toe gevoerde Samba-beleid staat en zal blijven staan. Er zit nog heel veel in de pipeline, plannen om van Zwalm een nog betere gemeente te maken en die plannen moeten vandaag een kans krijgen om gerealiseerd te worden.
De Samba-coalitie staat er meer dan ooit. We vinden het enorm jammer dat een enkeling nu onze gemeente T RACHT vleugellam T E LEGGEN en de gemeente en het personeel gijzelt;wE roepen deze persoon en de oppositie op om de Zwalmse burger opnieuw centraal te plaatsen in plaats van persoonlijke belangen.
Alleen met die ingesteldheid kunnen we komen tot een beleid dat de naam Samen Betrouwbaar en Actief waardig is.

Groen!Zwalm

01 januari 2010

Burger primeert boven individuele belangen

‘Burger primeert boven individuele belangen'
GroenZwalm!
ZWALM - Jo Cuyvers en Francia Neirinck van Groen!Zwalm: ‘Voor ons primeert de Zwalmenaar. Groen!Zwalm staat meer dan ooit achter het Samba-project. De burger, die koos voor een ommekeer van het beleid, mag niet de dupe worden van individueel belang. Samba realiseerde al heel wat, zoals het oprichten van adviesraden, waarbij er voor het eerst inspraak is voor de burger. Er zijn nog veel plannen om van Zwalm een betere gemeente te maken. We vinden het enorm jammer dat één enkeling Zwalm vleugellam legt, ondanks het feit dat hij zich op voorhand engageerde om na drie jaar geen schepen meer te zijn. Nu gijzelt hij Zwalm en het gemeentepersoneel. Groen!Zwalm wil dat de Zwalmenaar centraal staat en géén persoonlijke belangen.'

26 december 2009

Een voorspoedig 2010

Het Sambakartel in Zwalm is te waardevol om ten onder te laten gaan.

Het Sambakartel in Zwalm is voor de bevolking en voor elk van de 5 deelnemende partijen te waardevol om ten onder te laten gaan aan interne machtsspelletjes.
Samba Zwalm bestaat uit de volgende 5 partijen: CD&V,.Groen!, NVA SPA en de onafhankelijke Chris Kesteleyn.
Richtsnoer voor het handelen van elke partner moet blijven de belangen van de Zwalmenaar dienen door de verdere realisatie in de komende 3 jaar van ons in 2006 vastgelegd gemeenschappelijk verkiezingsprogramma.
Op de jongste openbare vergadering heeft Samba een overtuigend positief rapport van de eerste 3 jaren van deze legislatuur kunnen voorleggen, ondanks soms interne onenigheid en spanningen.
Interne meningsverschillen en belangenconflicten zijn normaal; anders zouden die 5 groepen lid zijn van eenzelfde partij.
Elke deelpartij moet wel elke externe escalatie vermijden. Een ego is pas dan sterk als hij of zij kan inbinden waar nodig voor het algemeen belang.
We bewijzen onszelf en de Zwalmenaar de slechtst mogelijke dienst als we interne belangenconflicten binnen één deelpartij stelselmatig trachten te minimaliseren door een andere deelpartij in het openbaar aan te vallen. Dat maakt de zaken alleen maar erger.
Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht .
Als je met 5 in een boot zit, moet men niet gaten in de bodem van de boot trachten te slaan waar een partner van een andere deelpartij zit. Hij wordt misschien wel de vlugste nat, maar dan verdrinken we allemaal.
Elk van de 5 deelpartijen kan ongetwijfeld voldoende opbouwende suggesties geven om de volgende 3 jaren opnieuw te kunnen besluiten met een positief rapport. Dan kan Samba met een gerust gemoed weer de steun van de kiezer vragen voor een volgende opbouwende perioode voor Zwalm.

Samba Zwalm bestaat uit de volgende 5 partijen: CD&V,.Groen!, NVA SPA en de onafhankelijke Chris Kesteleyn.
Richtsnoer voor het handelen van elke partner moet blijven de belangen van de Zwalmenaar dienen door de verdere realisatie in de komende 3 jaar van ons in 2006 vastgelegd gemeenschappelijk verkiezingsprogramma.
Op de jongste openbare vergadering heeft Samba een overtuigend positief rapport van de eerste 3 jaren van deze legislatuur kunnen voorleggen, ondanks soms interne onenigheid en spanningen.
Interne meningsverschillen en belangenconflicten zijn normaal; anders zouden die 5 groepen lid zijn van eenzelfde partij.
Elke deelpartij moet wel elke externe escalatie vermijden. Een ego is pas dan sterk als hij of zij kan inbinden waar nodig voor het algemeen belang.
We bewijzen onszelf en de Zwalmenaar de slechtst mogelijke dienst als we interne belangenconflicten binnen één deelpartij stelselmatig trachten te minimaliseren door een andere deelpartij in het openbaar aan te vallen. Dat maakt de zaken alleen maar erger.
Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht .
Als je met 5 in een boot zit, moet men niet gaten in de bodem van de boot trachten te slaan waar een partner van een andere deelpartij zit. Hij wordt misschien wel de vlugste nat, maar dan verdrinken we allemaal.
Elk van de 5 deelpartijen kan ongetwijfeld voldoende opbouwende suggesties geven om de volgende 3 jaren opnieuw te kunnen besluiten met een positief rapport. Dan kan Samba met een gerust gemoed weer de steun van de kiezer vragen voor een volgende opbouwende perioode voor Zwalm.

23 november 2009

Groen! Zwalm ruimt zwerfvuil op 21 november 2009, de Dag van de Natuur


Groen! Zwalm geeft het goede voorbeeld i.v.m. het opruimen van zwerfvuil op de Dag van de Natuur
Op 1 uur tijd verzamelde Groen! Zwalm tussen de Post en de Neerkouter langs de Spoorweglaan maar liefst een 400 liter zwerfvuil en dit op een strook van amper 500 met
Zwerfvuil: een echte plaag en een bron van heel wat ergernis
Zwerfvuil, u kent dat wel: het klein afval dat vaak nonchalant op straat wordt weggegooid. Voorbeelden genoeg : peuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flessen, kranten, papieren zakjes, ...
Eigenlijk laat iedereen zwerfvuil achter, maar het zijn vooral passanten en toeristen die er geen graten in zien om verpakkingen van eten en drinken achter te laten. Het fenomeen zwerfvuil komt in de Skandinavische landen niet voor. Daar spreken burgers elkaar aan op het droppen van papier en plastiek.
Zwerfvuil is voor veel burgers een bron van ongenoegen. Mensen vinden het onaangenaam om in een vuile straat of vervuild park rond te lopen.
Een propere omgeving mensen aanmoedigt om het proper te houden, een vuile buurt trekt nog meer (zwerf)vuil aan.

Zwerfvuil efficiënt bekampen is een samenwerking van burgers en beleidsvoerders
Opruimen kost een bom geld en het vraagt heel wat tijd en de inzet van mensen en middelen. Het spreekt voor zich dat voorkomen van afval de beste oplossing is voor iedereen. Om zwerfvuil doeltreffend aan te pakken, moeten we eerst en vooral onze mentaliteit wijzigen.
Het is bijvoorbeeld niet altijd een oplossing om overal openbare vuilnisbakken te zetten of alleen maar affiches of stickers met slogans te verspreiden. Iedereen moet betrokken worden, ook de jongste burgers.

We kunnen met z'n allen starten door op straat, in de bermen, grachten, op de taluds, ... geen afval meer te gooien. Of zoals het spreekwoord zegt : "als ieder voor zijn eigen deur veegt, is de hele straat proper". Alleen op deze manier kunnen we Zwalm volledig zwerfvuilvrij maken.
Voor echte zwerfvuilknelpunten kunt u steeds terecht bij de Zwalmse propermobiel op het nummer 0471/100.102. Dit voertuig kunt u herkennen aan zijn groene vlekken.

Geef toe: het is toch veel leuker wonen in een buurt waar geen rotzooi op de grond ligt!


Met deze actie wil Groen!Zwalm de aandacht vestigen op de problematiek van zwerfvuil en alle Zwalmenaren sensibiliseren om zo Zwalm mooier, leefbaarder en zwerfvuilvrij te maken en houden

Vergiftigde buizerd terug vrij in Hundelgem


foto van een buizerd met iemand van het Vogelopvangcentrum Geraardsbergen.

Vergiftigde buizerd terug vrij in Hundelgem

Tijdens hun dagelijkse wandeling vonden Jo Cuyvers, zijn vrouw en hun trouwe hond

verleden vrijdag een ontredderde buizerd op een landweg te Hundelgem.

Onmiddellijk belde hij naar het vogelopvangcentrum Geraardsbergen.

Het arme dier lag verkrampt op zijn buik met een hele zware ademhaling.

Uit de opengesperde bek kwamen slijmen. Hij deed geen enkel poging meer om te vluchten.

Al deze symptomen wijzen duidelijk op vergiftiging.

Snel handelen was hier de boodschap en ook de redding van deze vogel.

Het protocol voor vergiftigde dieren werd gevolgd. De vogel knapte zienderogen op.

Zondagmiddag kreeg hij terug zijn vrijheid.

Onder een luid geroep werd hij verwelkomd door twee soortgenoten.

We werden getrakteerd op een luchtshow.

Een mooiere bedanking konden we niet krijgen.

Het Agentschap voor natuur en bos werd op de hoogte gebracht van dit voorval.

Verder onderzoek volgt nog.

Dieren in nood kunnen steeds gemeld worden aan het Vogelopvangcentrum Geraardsberge
Meer informatie kan je vinden op de website www.sos-wildedieren.be.

10 december 2008

Hundelgemsebaan winterlinden vervangen de gerooidde zieke paardekastanjes

Aanplant van winterlinden in Hundelgem en Velzeke!
Groen is tevreden.

De Bestendige Deputatie wijst op 4 december 2008 de firma toe voor de aanplanting van winterlinden in de Hundelgemsebaan nog dit plantseizoen.
Dit heuglijk nieuws deelde ons provincieraadslid Jan Fiers mee aan Jo Cuyvers van Groen!Zwalm.
“Deze bomen, ook kleine linden genoemd, vervangen de gerooide zieke paardenkastanjes op het wegvak tussen kilometerpaal 17,2 en kilometerpaal 20,3.van de N 46. Zo respecteert de Bestendige Deputatie nog voor de overheveling van de Hundelgemsebaan naar het Vlaams Gewest de voorwaarde tot heraanplant van de rooivergunning voor de zieke paardenkastanjes.” stelt de groene partijvoorzitter.

Francia Neirinck van GroenlZwalm is ” blij:
1. dat én het openbare areaal aan bomen grotendeels behouden blijft én dat de Bestendige Deputatie zo veel mogelijk heeft rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Er worden 25 bomen minder aangeplant om de hinder voor de omwonenden te beperken.
2. Die winterlinde brengt geen allergie mee en er valt niets zwaars op geparkeerde auto's: de ideale laanboom.
3. Deze streekeigen boomsoort herstelt het groene uitzicht van deze toeristische baan
4. De rij bomen langs weerzijde van de straat scheppen een poorteffect dat de snelheid van de auto’s en vrachtwagens inperkt,”

14 april 2008

Energie besparen betekent geld besparen.

Maandag 21 april Zwalm
Energie besparen met een investering van 0, 10, 100, 1.000 en 10.000 euro.

Energie besparen betekent geld besparen.

Tijdens deze voordracht gaan we in op zeer concrete ingrepen die iedereen thuis kan uitvoeren, ook zonder zware investeringen of verbouwingen.
Wat kan je met een beperkt budget doen en hoeveel bespaar je ermee?

Spaarlampen, radiatorfolie, thermostatische radiatorkranen, verbeterd dubbel glas, zonneboilers, isolatie, hoogrendementsketels…
Het komt allemaal aan bod.

Ten slotte gaan we ook in op het belastingvoordeel en de subsidiemogelijkheden voor energie besparende maatregelen.

Deze infoavond is een samenwerking tussen VIBE vzw, Milieufront Omer Wattez vzw en de gemeente Zwalm.

20 uur; Johan’s Lodge, Boekelbaan 73 in Sint- Blasius-Boekel (Zwalm)
Prijs: 3 euro voor VIBE- en MOW-leden, 7 euro voor niet-leden. Gratis drankje en syllabus inbegrepen.
Inschrijven voor 14 april kan bij MOW vzw, Kattestraat 23 in Oudenaarde, tel. 055/ 309.666, info@milieufrontomerwattez.be.

Lesgever: Christophe Debrabander

08 april 2008

100 % groene stroom voortaan voor en door Zwalm !?

Groen!Zwalm is tevreden dat op onze vraag de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken voortaan alleen nog 100 % groene stroom kopen. Groene stroom wordt geproduceerd op een duurzame manier,dus zonder negatieve gevolgen voor het leefmilieu nu en in de toekomst.
De gemeente produceert al zelf groene stroom via de fotovoltaÎshe cellen op het gemeentehuis.
Groen!Zwalm hoopt dat de gemeente en het OCMW voor 1 januari 2012 alle groene stroom die ze verbruiken zelf produceren.
Deze doelstelling bereiken vooronderstelt eerst en vooral betere isolatie van alle openbare gebouwen op Zwalm,en natuurlijk ook bijkomende zonnecellen op bvb de sporthal.
Door de te verwachten stijging van de electriciteitsprijzen zullen deze investeringen vlug terugverdiend zijn.

Labels: