Jo Cuyvers

25 januari 2006

België grootste vervuiler van Europa

De slechte kwaliteit van het Belgische water is enerzijds te wijten aan ons waterzuiveringssysteem.
Anderzijds is er door overbemesting een te hoge nitraatconcentratie.

Voor onze biodiversiteit eindigen we op de hele lijst bijna als laatste.

Er is in België niet alleen een tekort aan natuurgebieden. De gebieden zijn te veel versnipperd, waardoor planten en dieren er geen rust vinden.

,,En ook voor ons land kan het geen kwaad om nog eens wakker geschud te worden", zegt Jan Turf van de Bond voor Beter Leefmilieu.
hier lees je er meer over