Jo Cuyvers

09 maart 2008

Tuybens wil aanpassingen oppositie beperken

Burgemeester Bruno Tuybens (SP.A) laat onderzoeken of hij kan verhinderen dat de oppositiepartij G-Zwalm de verslagen van de vorige gemeenteraad laat aanpassen.

Fractieleidster Hilde Eeckhout (G-Zwalm) wilde drie artikels gewijzigd zien. Ze vond dat hun opmerkingen over de aanstelling van de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en het verzet dat aangetekend werd tegen het verwijderen van de inrichting en het meubilair van het kantoor van de burgemeester niet duidelijk genotuleerd waren.

Volgens Tuybens zijn de tussenkomsten van de oppositie eerder politieke pamfletten. 'Ik ga me met mijn fractie beraden om vragen over of toevoegingen aan notulen te laten beperken tot bijvoorbeeld maximum tien woorden. U wil steeds het debat heropenen over genomen besluiten. Dan gaan we dit recht aan banden moeten leggen.'

Tijdens de stemming verwierp de meerderheid de gevraagde wijzigingen. (gpp)
BRON: HET NIEUWBLAD
Groen!Zwalm betreurt deze uitspraak.
En U ?