Jo Cuyvers

11 maart 2008

Zwalm ondertekent eindelijk de milieusamenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest

De gemeenteraadszitting van 19 maart 2008 is voor het milieu in Zwalm enorm belangrijk.
1° Groen!Zwalm heeft na lang en hardnekkig aandringen - eindelijk- bekomen dat de milieusamenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest wordt ondertekend op basisniveau.
2° Op dezelfde gemeenteraad wordt beslist de aanwervingsvoorwaarden voor een milieuambtenaar te versoepelen. Hierdoor stijgt de kans dat de milieudossiers in Zwalm binnen afzienbare tijd sneller worden aangepakt en het miliebeleid beter zal ondersteund worden.
3° Aangezien de overeenkomst heel wat nieuwe verplichtingen oplegt en nieuwe beleidsdoelen zoals bvb een milieuraad binnen de 4 maanden na ondertekening insluit is de aanwerving absoluut nodig.