Jo Cuyvers

08 april 2008

100 % groene stroom voortaan voor en door Zwalm !?

Groen!Zwalm is tevreden dat op onze vraag de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken voortaan alleen nog 100 % groene stroom kopen. Groene stroom wordt geproduceerd op een duurzame manier,dus zonder negatieve gevolgen voor het leefmilieu nu en in de toekomst.
De gemeente produceert al zelf groene stroom via de fotovoltaƎshe cellen op het gemeentehuis.
Groen!Zwalm hoopt dat de gemeente en het OCMW voor 1 januari 2012 alle groene stroom die ze verbruiken zelf produceren.
Deze doelstelling bereiken vooronderstelt eerst en vooral betere isolatie van alle openbare gebouwen op Zwalm,en natuurlijk ook bijkomende zonnecellen op bvb de sporthal.
Door de te verwachten stijging van de electriciteitsprijzen zullen deze investeringen vlug terugverdiend zijn.

Labels: