Jo Cuyvers

01 januari 2010

Burger primeert boven individuele belangen

‘Burger primeert boven individuele belangen'
GroenZwalm!
ZWALM - Jo Cuyvers en Francia Neirinck van Groen!Zwalm: ‘Voor ons primeert de Zwalmenaar. Groen!Zwalm staat meer dan ooit achter het Samba-project. De burger, die koos voor een ommekeer van het beleid, mag niet de dupe worden van individueel belang. Samba realiseerde al heel wat, zoals het oprichten van adviesraden, waarbij er voor het eerst inspraak is voor de burger. Er zijn nog veel plannen om van Zwalm een betere gemeente te maken. We vinden het enorm jammer dat één enkeling Zwalm vleugellam legt, ondanks het feit dat hij zich op voorhand engageerde om na drie jaar geen schepen meer te zijn. Nu gijzelt hij Zwalm en het gemeentepersoneel. Groen!Zwalm wil dat de Zwalmenaar centraal staat en géén persoonlijke belangen.'