Jo Cuyvers

06 januari 2010

De Zwalmse burger moet primeren boven het individueel belang

Groen!Zwalm staat meer dan ooit achter het Samba-project.

De Zwalmse burger mag niet de dupe worden van individueel belang. Groen!Zwalm staat meer dan ooit achter de Samba-coalitie.
3 jaar geleden maakt Samba zijn intrede in de Zwalmse politiek. De Zwalmse burger wenste toen een ommekeer van het gevoerde beleid. Deze kentering kwam er en werd door Samba waargemaakt. De vele realisaties van het Samba-bestuur zijn daar getuige van : het oprichten van de diverse adviesraden waarbij voor het eerst in de Zwalmse geschiedenis inspraak van de Zwalmse burger au-serieux werd genomen, de Zwalmse Post is ondertussen uitgegroeid tot hét communicatiemiddel tussen het beleid en de burger, het OCMW is geworden tot wat het moet zijn : een écht Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, ...
Iedere Zwalmenaar zal het met ons eens zijn dat Samba tot nu toe een FLINK parcours heeft gereden. Vandaar dat Groen!Zwalm als een blok achter het tot nu toe gevoerde Samba-beleid staat en zal blijven staan. Er zit nog heel veel in de pipeline, plannen om van Zwalm een nog betere gemeente te maken en die plannen moeten vandaag een kans krijgen om gerealiseerd te worden.
De Samba-coalitie staat er meer dan ooit. We vinden het enorm jammer dat een enkeling nu onze gemeente T RACHT vleugellam T E LEGGEN en de gemeente en het personeel gijzelt;wE roepen deze persoon en de oppositie op om de Zwalmse burger opnieuw centraal te plaatsen in plaats van persoonlijke belangen.
Alleen met die ingesteldheid kunnen we komen tot een beleid dat de naam Samen Betrouwbaar en Actief waardig is.

Groen!Zwalm