Jo Cuyvers

10 december 2008

Hundelgemsebaan winterlinden vervangen de gerooidde zieke paardekastanjes

Aanplant van winterlinden in Hundelgem en Velzeke!
Groen is tevreden.

De Bestendige Deputatie wijst op 4 december 2008 de firma toe voor de aanplanting van winterlinden in de Hundelgemsebaan nog dit plantseizoen.
Dit heuglijk nieuws deelde ons provincieraadslid Jan Fiers mee aan Jo Cuyvers van Groen!Zwalm.
“Deze bomen, ook kleine linden genoemd, vervangen de gerooide zieke paardenkastanjes op het wegvak tussen kilometerpaal 17,2 en kilometerpaal 20,3.van de N 46. Zo respecteert de Bestendige Deputatie nog voor de overheveling van de Hundelgemsebaan naar het Vlaams Gewest de voorwaarde tot heraanplant van de rooivergunning voor de zieke paardenkastanjes.” stelt de groene partijvoorzitter.

Francia Neirinck van GroenlZwalm is ” blij:
1. dat én het openbare areaal aan bomen grotendeels behouden blijft én dat de Bestendige Deputatie zo veel mogelijk heeft rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Er worden 25 bomen minder aangeplant om de hinder voor de omwonenden te beperken.
2. Die winterlinde brengt geen allergie mee en er valt niets zwaars op geparkeerde auto's: de ideale laanboom.
3. Deze streekeigen boomsoort herstelt het groene uitzicht van deze toeristische baan
4. De rij bomen langs weerzijde van de straat scheppen een poorteffect dat de snelheid van de auto’s en vrachtwagens inperkt,”