Jo Cuyvers

11 maart 2008

Zwalm ondertekent eindelijk de milieusamenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest

De gemeenteraadszitting van 19 maart 2008 is voor het milieu in Zwalm enorm belangrijk.
1° Groen!Zwalm heeft na lang en hardnekkig aandringen - eindelijk- bekomen dat de milieusamenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest wordt ondertekend op basisniveau.
2° Op dezelfde gemeenteraad wordt beslist de aanwervingsvoorwaarden voor een milieuambtenaar te versoepelen. Hierdoor stijgt de kans dat de milieudossiers in Zwalm binnen afzienbare tijd sneller worden aangepakt en het miliebeleid beter zal ondersteund worden.
3° Aangezien de overeenkomst heel wat nieuwe verplichtingen oplegt en nieuwe beleidsdoelen zoals bvb een milieuraad binnen de 4 maanden na ondertekening insluit is de aanwerving absoluut nodig.

09 maart 2008

Tuybens wil aanpassingen oppositie beperken

Burgemeester Bruno Tuybens (SP.A) laat onderzoeken of hij kan verhinderen dat de oppositiepartij G-Zwalm de verslagen van de vorige gemeenteraad laat aanpassen.

Fractieleidster Hilde Eeckhout (G-Zwalm) wilde drie artikels gewijzigd zien. Ze vond dat hun opmerkingen over de aanstelling van de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en het verzet dat aangetekend werd tegen het verwijderen van de inrichting en het meubilair van het kantoor van de burgemeester niet duidelijk genotuleerd waren.

Volgens Tuybens zijn de tussenkomsten van de oppositie eerder politieke pamfletten. 'Ik ga me met mijn fractie beraden om vragen over of toevoegingen aan notulen te laten beperken tot bijvoorbeeld maximum tien woorden. U wil steeds het debat heropenen over genomen besluiten. Dan gaan we dit recht aan banden moeten leggen.'

Tijdens de stemming verwierp de meerderheid de gevraagde wijzigingen. (gpp)
BRON: HET NIEUWBLAD
Groen!Zwalm betreurt deze uitspraak.
En U ?

Klimaatverandering: Het is hoog tijd om vragen te stellen!

Stuur deze Big Ask email naar iedereen in je adresboek die geïnteresseerd zou kunnen zijn:
Klimaatverandering: Het is hoog tijd om vragen te stellen!
We weten allemaal dat de klimaatverandering een serieus probleem is.

De planeet wordt steeds warmer en ons weer hoe langer hoe chaotischer. Ook wetenschappers bevestigen dit.

We horen een hoop ‘blah blah’ van onze politici – maar is er eigenlijk wel genoeg ‘boem boem’?

Doe mee met "The Big Ask"!

Stuur een e-postkaart naar alle partij voorzitters:
http://www.thebigask.be

08 maart 2008

Overzetten van padden, kikkers en salamanders

Jaarlijks vindt men eind februari - begin maart dode kikkers, padden en salamanders op de wegen langs het traject van de trekkende dieren, vooral in de Gaverbosdreef en de Sylvain Van de Veldestraat. De amfibieën proberen hun voortplantingsgebied, poelen langs de Zwalmbeek te bereiken. Vooral als het weer zacht en vochtig is komt de stroom trekkers op volle toeren

Gelukkig dat een aantal particulieren, volwassenen en kinderen, in samenwerking met het MILIEUFRONT Omer Wattez en Natuurpunt Zwalm.Vallei zich dagenlang inzetten om de trekkende dieren veilig de straat over te zetten. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de meeste chauffeurs bereid gevonden worden een stukje om te rijden en zo het leven van de amfibieën te redden

BRON: HET NIEUWSBLAD 1-3-2008

De gemeente Zwalm steunt in 2008 de actie door het plaatsen van een nadarafsluiting en een verkeersbord 30 km per uur in de Gaverbosdreef.

Info: Marc Minnaert, 055-49.72.94 of minnaert.marc@skynet.be

Groen!Zwalm hoopt dat de gemeente volgend jaar

in een politiebevel tijdelijke enkelrichtingstraten maakt van de 2 bovenvermelde straten
de organisaties ook financieel helpt naast het publiceren van een artikel in de Zwalmse Post
de boeren stimuleert om terug veedrinkpoelen aan te leggen in hun weiden om de geschikte biotopen uit te breiden.


--------------------------------------------------------------------------------